Whatsapp Ara
Yükleniyor
Trafik Sigortası

Türkiyede trafiğe çıkan araçların tamamının yaptırmakla yükümlü olduğu Trafik sigortası, aracın hareket halindeyken karıştığı kaza sonucu oluşabilecek ölüm, yaralanma ve
zarara sebebiyet verme durumlarında, hem kullanıcıyı, hemde karşı tarafı teminat altına alan bir güvence türüdür.
Her sigorta çeşidinde olduğu gibi trafikte de hasarları teminat altına alan veya kapsam dışı bırakan maddeler bulunmaktadır. Bu başlıklar Hazine Müsteşarlığı tarafından
belirlenmekte olup, değiştirilmesi söz konusu olmamakla birlikte sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmaktadır.
Elbetteki insanları kazaya karışmaları durumunda güvence altına alan bu sistemin, işleteni de haksız talep ve teminatlara karşı savunmasını gerektiren maddeler de sigorta
kanunlarında yer almaktadır. BunlarTrafik Sigortasında Kapsam Dışı Kalan Hasarlar başlığı altında sıralanmakta ve işletmelerin, haksız sebeple veya her koşulda karşı tarafa
tazminat ödemekle yükümlü olmadığını belgeleyen maddeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kaza esnasında araç içinde bulunan kişilerin mal varlıklarına gelebilecek zararlar.Aracı trafik kanunlarına ayrıkırı durum ve hallerde kullanmakla meydana gelebilecek
hasarlarAraçta taşınan herhangi bir yük veya malzemenin kaza esnasında vereceği zaiyatlar
Manevi tazminat talepleri.
Taşıtın terör ve ayaklanma eylemlerinde kullanılması ve içinde bulunan kişilerin de bu sebeple kazaya karışmasından doğacak sonuçlar.
Kaza sonucu dolaylı yoldan zarar gören unsurların talepleri.
Motorbisikletlerin kullanılması sebepli doğacak sorunlar ve talepler.
İşletilme kapsamı dışında kalan taşıtların sebep olacağı zaiyatlar.
Trafik sigortasının tazminini yapmadığı ve talepleri de kesin olarak red ettiği durumlardır. Bu başlıklardan bir kaçı veya herhangi biri hiç bir sigorta şirketi tarafından
teminat kapsamına alınamaz ve zarar tazmini yapılamaz.