HIZLI TEKLİF AL
3 saniyenizi ayırın, ihtiyacınız olan sigorta ürününü seçin, bilgilerinizi doldurun, anında %45 e varan fiyat avantajından faydalanın
  • Adınız Soyadınız
  • Telefon Numaranız
  • E-posta Adresiniz
VADEMİ HATIRLAT
3 saniyenizi ayırın, araç bilgilerinizi girin ve ücretsiz hediyelerimizden birine sahip olun. Poliçenizin bitmesine yakın sizi arayalım %45 e varan fiyat avantajından ayrıca faydalanmaya hak kazanın.
  • Adınız Soyadınız
  • Telefon Numaranız
  • E-posta Adresiniz
  • Plakanız
  • Tc Kimlik Numaranız
  • Meslek
Slide background
Slide background

TRAFİK SİGORTASININ SAĞLIK GİDERLERİ SGK DAN

Trafik sigortası; yaşanan trafik kazalarının ortaya çıkaracağı hasarları, sağlık giderleri ve vefat tazminlerini teminat altına alan ve sadece karşı tarafın uğrayacağı zararı karşılayan bir poliçedir. En son 1 Haziranda yürürlüğe giren yeni yasasıyla teminat kapsamlarını ve teminat dışı kalan durumları yeniden güncelleyen bu yasa da dikkat çeken en önemli detay, kaza sonucu oluşan sağlık giderlerinin sigorta şirketi tarafından değil de, SGK tarafından karşılanacağının yönetmeliğinin yayınlamasıdır.
 
Yayınlanan yönetmelik şu şekilde ibare edilmiştir. "Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. Sağlık gideri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve güvence hesabının sorumluluğu 2918sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98. Maddesi hükmü gereğince sona ermiştir”
 
Bu madde de açıkça kaza sonucu ortaya çıkacak tüm sağlık giderlerinin( görüntüleme, tetkik, tedavi, ilaç) Sosyal Sigorta Kurumu tarafından karşılanacağının ve sigorta şirketlerinin bu sorumluluktan men edildiği bildirilmektedir. Sigorta şirketleri de tedavinin sonlandırılmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek, sakatlık ve vefat gibi durumlarda devreye girerek karşı tarafın zarar tazminlerini yapmakla yükümlü olacaktır.
 
Ayrıca kişilerin tedavileri esnasında ihtiyaç duyacakları protez ve organ bedellerini de SGK tarafından teminat altına alındığı bu bildiride, kişilerin kaza sonucunda karşı karşıya kalabilecekleri, iş gücü kaybının zararlarını da, sürekli sakatlık yada özür raporu alana kadarki geçen sürede SGK tarafından karşılanacaktır.Ayrıca 59. Maddede de kişilerin sigortalı olup olmadığı gözetilmeksizin, bütün kamu kurum ve kuruluş hastanelerinde gerekli bütün tedavilerinin yapılabileceği ve bu yönetmeliğin yayınlanmasından önce meydana gelmiş kazalarında bu tüzükten yaralanabilneceği de duyurulmuştur.
 
SGK karşılayacağı bu sağlık giderlerini, sigorta şirketlerinin yazdıkları primler ile güvence hesabındaki miktarların %15 ini geçmeyecek biçimdeki tutarı şirketlerden tahsil ederek hizmetlerini sunacak.